Ing. arch. Lukáš Pejsar

Vzdělání:

2006-2009    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - magisterský studijní program navazující

2002-2006    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - bakalářský studijní program

1997-2001    Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1  130 00 Praha 3 - obor nábytkářství

Zájmy: Moderní technologie, hokej, lyžování ...
Životní motto: Wayne Gretzky: "Bruslím tam, kde puk bude, nikoliv, kde je."
Kontakt: +420 736 535 429, l.pejsar@3ae.cz