Nástavba ve Lhotce

Tento dům získal prestižní ocenění odborné poroty „Dřevěná stavba roku 2013“

Jedná se o nástavbu podkroví na rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Nástavba podkroví navazuje na tvarově jednoduchý objem stávajícího RD kompaktní hmotou s pultovou střechou s lokálním zkosením. Pultová střecha reaguje na orientaci objektu ke světovým stranám a pozemku, tak, že je spádována od jihu k severu. Na jižní fasádu směřující do zahrady jsou orientovány dva dětské pokoje, na severná a západní stranu pak ložnice rodičů. Na jižní fasádě podkroví jsou navrženy vnější stíníci žaluzie / lamely před okny dět. pokojů.Pracovna v podkroví je severovýchodním rohu. Podkroví bude přístupné dřevěným schodištěm z prostoru navrženého obývycího pokoje v 2NP, schodiště bude provedeno v prostupu po odstranění stávajícího stropního panelu v JV rohu ob. pokoje. Součástí stavebních úprav je také zazdění zábradlí balkonu v 1np, osazení okna na schodišti v severní fasádě – nahrazení luxferové stěny, zvětšení ob. pokoje 2np o prostor stáv. balkonu – konstrukce balkonu budou zatepleny tak aby vyhověly tepelně tech. požadavkům čsn.

Vstup do objektu v úr. 1PP ze severní strany bude opatřen lehkou markýzou kryjící vjezd do garáže a vstup.
 

Autor: 
Ing. arch. Lukáš Lipert
Realizace: 
2011
Užitná plocha: 
57,1 m2
Zastavěná plocha: 
93,8 m2
Obestavěný prostor: 
261 m2