Rodinný dům v Halounech

VIDEO MONTÁŽE NOVATOPU zde...
Autorská zpráva: Jedná se o přízemní nízkoenergetickou dřevostavbu ze systému NOVATOP. Kocepce domu vzešla z okolního terénu a jeho polohy. Objekt je situován na úpatí svahu, proto jsme se rozhodli ho navrhnout jednopodlažní, aby zapadl do terénu a nikterak na sebe neupozorňoval. Část domu je "zapíchnutá" do svahu a část je vykonzolována nad terén, což umožňuje i přesto, že je objekt jednopodlažní, nádherný výhled do okolní krajiny. Materiály jsou voleny tak, aby dům byl v harmonii s okolní přírodou. Je zde použita kombinace dřevěného materiálu s různou povrchovou úpravou.

Autor: 
Ing. arch. Lukáš Pejsar
Realizace: 
2011
Užitná plocha: 
128,6 m2
Zastavěná plocha: 
154,97 m2
Obestavěný prostor: 
529,4 m3
Potřeba tepla k vytápění: 
44 kWh/(m2a)