Rodinný dům v Rožmitále p. Tř. 01

VIDEO:
ZAKLÁDÁNÍ NA PĚNOVÉM SKLE zde...
MONTÁŽ KONSTRUKCE NOVATOP zde...
NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM ZÍSKÁNO 480 000,-
Autorská zpráva: Dům je koncipován jako pasivní dřevostavba z konstrukčního systému NOVATOP. Stavba je postavena na bývalé louce v blízkosti pole, na samém okraji zastavěnosti obce. Návrh domu citlivě reaguje na okolní krajinu. Proto je přes hmotu domu "přehozena travnatá deka" a sokl zhotoven z polního kamene, který je posbírán ze zdejšího pole. Objekt je umístěn při severní hranici pozemku a otevřen směrem k jihu, do zahrady, čímž dodává vnitřnímu prostoru domu patřičnou intimitu a umožňuje v zimních měsících využití nemalých tepelných zisků ze slunečního záření.

Autor: 
Ing. arch. Lukáš Pejsar
Realizace: 
2011
Užitná plocha: 
176,85 m2
Zastavěná plocha: 
130 m2
Obestavěný prostor: 
615 m3
Potřeba tepla k vytápění: 
12 kWh/(m2a)