Technologie

 • KONCEPT DOMŮ 3AE

  Svět je plný tvarů. Nechte se jimi unést a my pro Vás najdeme tu nejlepší cestu, jak je spojit s Vašimi představami. Představa je atomem tvorby, tvorba štěpná reakce.Pojďme spolu tvořit od studie domu až po stavbu na klíč. Nechte o sebe pečovat team 3AE. Každý náš individuální projekt Vám tak zaručí, že zůstanete svébytnou originální bytostí. Každý takto vytvořený objekt je realizací Vašeho snu. Tvořte svoje sny s 3AE. 

  Podstatou individuálního projektu je jeho originalita spočívající v respektování požadavků investora. Spolupráce s architektem zaručuje projekt, který respektuje všechny technické i subjektivní požadavky na stavbu rodinného domu, včetně ekonomických aspektů a splňuje tak požadavky uživatele na komfort bydlení.

  Individuální projekt zaručuje majiteli neopakovatelnou originalitu stavby, tak jako je každý uživatel svébytnou originalitou lidské bytosti.

   

   

   

 • ZÁKLADNÍ ROZSAH DODÁVKY DOMŮ OD 3AE

  Hrubá stavba domu s kompletní obálkou
  Jedná se o kompletně uzavřenou a uzamykatelnou nosnou konstrukci domu s osazenými okny, vstupními dveřmi, dokončenými fasádami a střechou.

  Stavba k dokončení
  Jedná se o kompletně uzavřenou a uzamykatelnou nosnou konstrukci domu s osazenými okny, vstupními dveřmi, dokončenými fasádami a střechou. Dále s provedenými příčkami s kompletními rozvody elektroinstalací, zdravotechnických instalací (vodovod a kanalizace), vzduchotechniky, zabezpečovacího systému a vytápění. Podlahy jsou zateplené a zalité betonem.  – Nejsou osazeny koncové elektroinstalační přístroje, zařizovací předměty a provedeny povrchové úpravy v domě.

  Stavba domu na klíč
  Jedná se o kompletní dodávku domu, jen bez nábytku a kuchyňské linky. Standardy povrchových úprav (jako jsou obklady, nášlapné vrstvy podlah, interiérové dveře, zařizovací předměty)  se vybírají s architektem před podpisem smlouvy na realizaci domu. Rozpočet počítá s cenou za zvolený standard.

  Kompletní stavba včetně interiérů a zahradních úprav
  Zde se cena, z důvodu jedinečnosti Vašich požadavků, určuje individuálně. 

   

   

 • HRUBÁ STAVBA – KOMPLETNÍ OBÁLKA DOMU

  KONSTRUKČNÍ SYSTÉM NOVATOP
  Konstrukčním systémem našich domů je NOVATOP, ucelený stavební systém z velkoformátových komponentů vyráběných z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber).
  Tato technologie umožňuje realizovat celodřevěnou konstrukci s využitím velkoformátových panelů.  Veškeré opracování probíhá ve výrobní hale na CNC strojích. Panely, které jsou zpracovávány na stavbě tak již mají přesné zpracované konstrukční spoje, otvory pro okna a dveře i trasy pro rozvody. Dům se pak sestaví pomocí jeřábu, jednoduše a rychle bez ohledu na roční období přímo na stavbě.

  Předností této technologie není jen rychlá výstavba, ale i vysoká kvalita materiálu i vlastnosti hotové stavby. CLT je odborníky nejvíce doporučovaným materiálem pro pasivní domy. Materiál umožňuje řešit difuzně otevřené stavby s dokonalou vzduchotěsností. Materiál, díky vysoké měrné kapacitě dřeva, umožňuje ideální fázový teplotní posun až 7 hodin.  V kombinaci s dalšími materiály může být tento posun až 15 hodin. Materiál lze v interiéru ponechat pohledový, tím lze využít i další přirozené vlastnosti dřeva. Další výhodou systému jsou výborné požární vlastnosti. Plošnost materiálu neumožňuje odhořívání dřeva v celém průřezu, jako je tomu u sloupkových konstrukcí, ale jen plošně a jednostranně. Dobrých parametrů dosahuje tento konstrukční materiál, především ve spojení s dalšími izolačními materiály, také v oblasti zvukové izolace.

  Celý systém se vyrábí v České republice převážně z českého dřeva, vyvinut a ověřen byl ve Švýcarsku. Vstupní materiály jsou certifikovány „Natureplus“, jednou z nejvyšších mezinárodních známek kvality. NOVATOP je členem sdružení Centrum pasivního domu.

   IZOLACE
  Základní zateplení
  K základnímu zateplení domů využíváme především izolačních materiálů Isover. Důležitým kritériem při volbě zateplovacího systému s využitím izolací Isover, byla komplexnost nabídky i vysoká kvalita produktů v porovnání s cenovou hladinou. Jenom izolace Isover umí pokrýt celou škálu izolací, které na stavbě používáme a díky koncepčnímu řešení jsme schopni vytvořit, ve spojení konstrukčním systémem Novatop, opravdu bezvadnou obálku domu. Dalším důvodem, proč jsme zvolili materiály tohoto výrobce je neustálý vývoj nových produktů, který vede k dalšímu zkvalitňování vnitřního klimatu domu. Již dlouho se tento výrobce zabývá detaily, které jsou velice podstatné pro správné fungování stavby. Příkladem nechť je výzkum proudění vzduchu v provětrávaných mezerách domu, nebo výzkum v oblasti zamezování tepelných mostů. Jako poslední bych uvedl koncept Multi-komfortního domu, který dále rozvíjí myšlenku pasivních staveb.

  Doplňkové izolace
  Tyto izolace využíváme tam, kde si nevystačíme s materiály Isover, nebo tam kde se nenabízí jiné řešení. Příkladem nechť je stěrková fasáda, kde jako podkladní vrstvu používáme Izolační materiály od výrobce Agepan, které nám zajistí difuzně otevřenou konstrukci i dostatečnou kvalitu a pevnost podkladní vrstvy.
  Izolace Agepan je funkční izolací, která umožňuje difuzi vodních par směrem od interiéru do exterieru. Tento materiál, ve spojení s izolacemi Isover  i konstrukčním systémem Novatop, působí jako přirozený regulátor klimatu v domě.
  Alternativní izolace:
  Alternativně u našich domů, na přání zákazníka, umíme dodat i izolace od alternativních výrobců Steico a Hofatex.

  IZOLAČNÍ PÁSKY
  I přes kvalitní obálku domu je potřeba řešit některé detaily tak aby průvzdušnost obálky domu byla co nejnižší. K těmto účelům využíváme speciálně k tomuto účelu vyvinuté pásky a tmely Isocell. Tento výrobce nabízí kompletní paletu pásek a tmelů vhodných k vyřešení všech detailů, které na stavbě potřebujeme vyřešit. Nutno snad jen dodat, že díky systému Novatop, těchto míst není mnoho a tak se nestane, že by došlo k opomenutí některého důležitého detailu.
  Nezáleží nám jenom na průvzdušnosti obálky budovy, důraz klademe i na zvukově izolační vlastnosti našich dřevostaveb a proto dodatečně vkládáme speciální pryžové pásy mezi patra a nad stropní trámy tak, abychom přerušily i zvukové signály mezi jednotlivými patry.

  OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE
  Plastové okna a vstupní dveře:
  Profil Trocal 88+ je šestikomorový profil se stavební hloubkou 88 mm. Okna jsou vybavena trojící těsnění funkční spáry. Okna jsou ztuženy žárově zinkovanou výztuží 1,5 – 2 mm. Zasklení s Ug 0,5 W/m2K. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 0,73 W/m2K.
  Dřevěné okna a vstupní dveře:
  Profil IV92 PASIV vyrobeným ze smrkové napojované kvalitní čtyřvrstvé lepené lamely je základem oken. Okna jsou opatřeny kováním ROTO NT. Povrchová úprava Adler zajišťuje dlouhou životnost oken. Zasklení s Ug 0,5 W/M2k. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 0,69 W/m2K.

  FASÁDNÍ SYSTÉMY
  Stěrkový fasádní systém ETICS s tenkovrstvou omítkou Weber.pas sisi
  Státní zkušebnou certifikovaný systém navržený z jednotlivých komponentů tak, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti působení vnějšího prostředí i stálá barevnost. Systém je navržen tak, aby řešil všechny detaily, které se na stavbě vyskytují komplexně, a měl dlouhou životnost.

  Skládaný fasádní systém s provětrávanou mezerou
  Systém skládané fasády s provětrávanou mezerou je ideální variantou pro nízkoenergetické a pasivní domy s difuzně otevřenou konstrukcí. Proudění vzduchu mezi finální fasádou a difuzní folií, která uzavírá izolační souvrství, zajišťuje především v letním období odvod přehřívajícího vzduchu a tím i ochlazování obálky domu. V zimních měsících odvádí proudící vzduch v mezeře vlhkost pronikající ven z interiéru a tím zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř konstrukce. Variant na našich domech používáme několik. Upřednostňujeme ty, které zajišťují dlouhodobou bezúdržbovou životnost:
  - fasáda skládaná z masivního dřeva (smrk, modřín)
  - fasáda skládaná z plechu (Titanzinek, Ruukki clasic)
  - Fasádní plošné desky (Cembonit, Cetris)

  PŘÍKLADY SKLADEB
  Základová platforma se souvrstvím podlahy (z interierové strany objektu)
  - Betonová zálivka hrubé podlahy tl 50 mm
  - PE folie a dilatační páska po obvodu stěn
  - Izolační souvrství podlahy EPS 100 Z tl. 180 mm

  Stěna skládaná dřevěná fasáda (z interierové strany objektu):
  - Povrchová úprava panelů Novatop tvrdým voskovým olejem
  - Novatop Solid tl. 84 mm
  - Izolace Isover UNI tl. 160/240 mm vkládaná mezi nosníky Steico wall 45/160/240
  - Kontra-latě impregnované 60/40 s vloženou izolací Isover UNI tl. 60 mm
  - Difúzní fólie kontaktní např. DORKEN DELTA-FASSADE
  - Latě impregnované 60/40
  - palubky - latě hoblované, šroubováno nerez vruty
  Tepelné vlastnosti U= 0,16/0,11 W/M2k tl. Izolace 220/300 mm

  Stěna stěrková fasáda (z interierové strany objektu):
  - Povrchová úprava panelů Novatop tvrdým voskovým olejem
  - Novatop Solid tl. 84 mm
  - Izolace Isover UNI tl. 160/240 mm vkládaná mezi nosníky Steico wall 45/160/240
  - AGEPAN THD T+G 60mm
  - Souvrství stěrkové fasády
  Tepelné vlastnosti konstrukce U= 0,16/0,11 W/M2k tl. Izolace 220/300 mm

  Střešní konstrukce – skládané krytiny, pultová střecha (z interierové strany objektu)
  - Povrchová úprava tvrdým voskovým olejem
  - Smrková biodeska SWP 21 mm
  - Krokve KVH NSi 80/260 s vloženou izolací Isover UNI tl. 260 mm
  - Kontra-latě impregnované 60/40 s vloženou izolací Isover UNI tl. 60 mm
  - Difúzní fólie kontaktní Bramac Pro
  - Latě impregnované 60/40 – provětrávaná mezera
  - Kontralatě impregnované 60/40 – podbití krytiny
  - skládaná stř. krytina -RUUKKI Trapézový plech T20 povrchová úprava Pural 50µm
  Tepelné vlastnosti konstrukce U= 0,12 W/M2k

  Střešní konstrukce plochá dvouplášťová (z interierové strany objektu)
  - Povrchová úprava tvrdým voskovým olejem
  - Smrková biodeska SWP 21 mm
  - Krokve KVH NSi 80/260 s vloženou izolací Isover UNI tl. 260 mm
  - Kontra-latě impregnované 60/40 s vloženou izolací Isover UNI tl. 60 mm
  - Difúzní fólie kontaktní Bramac Pro
  - Latě 40/60 mm
  - OSB 4PD 22
  - Podkladní vrstva povlakové střešní krytiny
  - povlaková stř. krytina  VEDAPLAN MF černá, tl. 2,0 mm
  Tepelné vlastnosti konstrukce U= 0,12 W/M2k

  Vnitřní nosné a ztužující příčky:
  - Povrchová úprava panelů Novatop tvrdým voskovým olejem
  - Novatop Solid tl. 84 nebo 64mm
  - Izolace Isover Piano tl. 50 mm
  - SDK samostatně stojící předstěna

  Vnitřní nenosné příčky SDK 125mm, 150mm
  - Bližší popis najdete v sekci INTERIER

  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
  Sedlová střecha, pultová střecha, plochá střecha
  Na našich domech používáme dva základní střešní systémy a to střechy skládané, nebo povlakové. Ze skládaných střech nutno uvést především střešní krytiny od výrobce Bramac a Ruukki. Obě tyto varianty jsme za Vás zvolili, díky dlouhé životnosti i garancím. Další variantou je povlaková střešní krytina, kterou používáme především u střech s nízkým sklonem (ploché střechy). I tato střecha je dvouplášťová s provětrávanou mezerou zabezpečující ideální odvětrání střešního pláště po celý rok. Zároveň umožňuje i střešní plášť realizovat cestou difuzně otevřené konstrukce. Používáme výrobky Borsaleaf.
   

 • ZALOŽENÍ STAVBY

  Volbu konstrukčního systému základové konstrukce ovlivňuje řada činitelů, z nichž jsou nejdůležitější:

  konstrukční systém objektu, prostorová tuhost objektu, celkové zatížení objektem, kvalita materiálu použitého na základové konstrukce, vlastnosti základové zeminy, dovolené namáhání zeminy, negativní vliv podzemní vody a agresivity podzemní vody, účinky dynamické, seismické, vliv poddolování atd., případný negativní vliv zakládaného objektu na okolní objekty, způsob provádění a mechanizace zemních prací, ekonomie provedení.

  Založení stavby řešíme nejčastěji způsobem plošných základů a to konkrétně základovými pasy c15/20, se základovou spárou v nezámrzné hloubce, dle oblasti. Pasy se po obvodu domu nadezdívají vyztuženým pohledovým ztraceným bedněním, mezi které je nasypán, a po vrstvách uhutněn, štěrkový násyp, který tvoří podkladní vrstvu pro betonovou desku C15/20, vyztuženou u spodního okraje ocelovou sítí o velikosti ok 100mm. Na takto připravenou desku se aplikuje fóliová hydroizolační vrstva 1,5mm s netkanou textílií DS300g/m2 ve dvou vrstvách. Hydroizolace zároveň brání průniku radonovému záření (dle místních měření). Součástí základové desky je krycí betonová mazanina tl. 40mm, chránící hydroizolaci před možným poškozením během budoucí realizace domu. Krycí mazanina dále dokonale vyrovná případné nerovnosti základové desky tak, že následná montáž obvodových stěn je bezproblémová a bezvadná. Sokl takto provedené základové desky je pohledový.

  Další variantou založení je například tzv. crawl space řešený založením na zemních vrutech, patkách s pilíři aj.

   

   

 • INTERIER

  Podlaha 1NP
  Souvrství podlahy nad základovou deskou tvoří 180 mm izolantu EPS 100 S kladeného minimálně ve dvou vrstvách. Izolační vlastnosti tohoto materiálu jsou ?D=0,037 Wm-1K-1 . Tato izolace je určena pro trvalé zatížení v tlaku max. 2000 kg/m2. Na toto izolační souvrství je pak nalita vrstva 40-50mm speciálního betonu s příměsí vláken. Takto tvořené souvrství nám zabezpečuje dostatečnou izolaci, ale také dodatečnou akumulační vrstvu, která výrazně zlepšuje vlastnosti našich dřevostaveb. Na toto souvrství již přijde pouze souvrství finální podlahy, proto garantujeme rovinatost této vrstvy dostatečnou k položení například plovoucích podlah.

  Podlaha 2NP
  Základní vrstvu podlahy obvykle tvoří 21 mm tlustá smrková bio deska (zároveň záklop stropních trámů), kterou již necháváme pohledovou. V případě, kdy je tato vrstva skrytá podhledem v 1NP, je tato vrstva tvořena OSB deskou o tloušťce 25 mm.

  Na tento základ klademe ve dvou vrstvách 65 mm speciální kročejové izolace Isover T-N (užitné zatížení – plošné až 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2, izolační vlastnosti ?D=0,039 Wm-1K-1). Na toto izolační souvrství je pak nalita vrstva 40 mm speciálního betonu s příměsí vláken. Takto tvořené souvrství nám zabezpečuje výbornou zvukovou izolaci, která je dále umocněna vrstvou betonu, která stavbu zatíží a tím dále zlepší zvukově-izolační vlastnosti domu, ale také zajistí další akumulační vrstvu. Na toto souvrství již přijde pouze souvrství finální podlahy, proto garantujeme rovinatost této vrstvy dostatečnou k položení například plovoucích podlah.

  Povrchová úprava obvodových stěn
  Dřevo je unikátní živý materiál s neopakovatelnými estetickými a technickými vlastnostmi. Byla by škoda těchto vlastnosti nevyužít v interiéru. To je důvodem, proč se snažíme maximálně materiál přiznat. V takovémto případě povrch panelů NOVATOP povrchově upravujeme v našich dřevostavbách tvrdým voskovým olejem, který byl speciálně vyvinutý pro povrchy podlah. Takto lze stěny tónovat do celé palety odstínů. Z nejvíce preferovaných je transparentní lak bezbarvý s UV filtrem, nebo transparentní bílý lak, který jenom částečně zakryje strukturu dřeva.

  Další možností je panely NOVATOP zakrýt sádrokartonovými deskami, které se montují přímo na tyto desky. Další úprava těchto desek je pak stejná jako běžných sádrokartonových stěn.
  Vnitřní nosné příčky

  Vnitřní nosné a ztužující příčky jsou řešeny z NOVATOPU. Přestože má tento materiál velice dobré vlastnosti, nezajistí nám námi požadovaný zvukový komfort. Materiál proto jednostranně zakrýváme sádrokartonovou předstěnou s vloženou izolací. Takto vzniklou stěnu pak ze strany NOVATOPU upravujeme tvrdým voskovým olejem. Ze strany se sádrokartonem je pak postup úpravy stejný jako u běžných sádrokartonových stěn.

  Nenosné příčky
  V našich dřevostavbách lze nalézt tři různé typy nenosných příček. Vždy jsou příčky řešeny pomocí sádrokartonové konstrukce s patřičnou úpravou, dle technických požadavků na danou stěnu (protipožární, pro mokré provozy, akustická…).

  Základním typem je příčka o tloušťce 125 mm. Jedná se o příčku složenou ze sádrokartonářského profilu o tloušťce 100 mm. Tato konstrukce pak je oboustranně oplášťována sádrokartovými deskami o tloušťce 12,5 mm. Pro lepší parametry stěny je příčka vyplněna 100 mm izolací Isover Piano a v místě styku konstrukce a stěn je konstrukce vždy podkládána speciální pryžovou páskou.

  Další příčkou je tzv. instalační příčka, která je složená ze dvou sádrokartonářských profilů o tloušťce 50 mm. Tyto profily jsou vyplněny izolací Isover Piano tloušťky 50 mm. Takto vzniklá konstrukce je oplášťována oboustranně sádrokartonovou deskou o tloušťce 12,5 mm. Minimální tloušťka této instalační stěny je 150 mm. Tloušťka této instalační stěny bývá obvykle 200 – 225 mm v závislosti na průměru vnitřních instalačních trubek.
  Posledním typem je instalační předstěna, která odpovídá polovině instalační příčky. Obvykle bývá instalační před stěna v koupelnách, technických místnostech, tedy všude tam, kde potřebujeme vést instalace pro zařizovací předměty koupelen, kuchyní, nebo technických místností.
   

 • ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA

  Pro tuto činnost v našich domech využíváme jednotek a systémů od Českého výrobce Atrea. Tyto zařízení zajišťují současně primární cirkulační větrání obytných místností domu a sekundární odvětrání umísťovaných v prostorách sociálního příslušenství a kuchyně.
  Teplo z odsávaného vzduchu je využíváno pro předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku, při dokonalém oddělení odsávaného a cirkulačního vzduchu. Díky tzv. by-passovému propojení dochází k uzavření vstupu do rekuperačního výměníku. Tím pak dochází k cirkulaci vzduchu jenom v rámci domu.

   

  Tyto zařízení doporučujeme montovat do každého z námi realizovaných domů. Ve variantě vytápění BASIC se jedná o zařízení vhodná „pouze“ pro řízené větrání s rekuperací odpadního tepla a možností cirkulačního větrání. Pro domy s vytápěním BASIC je proto nutné instalovat dodatečné vytápění sálavými panely.

  U vyšších variant vytápění do domů montujeme jednotky s možností vzduch dohřívat teplovodním výměníkem, proto není nutné do domu instalovat žádné dodatečné vytápění.
  Více informací o systémech řízeného větrání s rekuperací vzduchu můžete získat, kontaktujete-li nás, nebo na stránkách firmy Atrea.

   

 • VYTÁPĚNÍ DOMU

  Podstata pasivního a nízkoenergetického domu není jenom v dobře zvolené konstrukci, ale i v technologiích spojených s hospodařením s energiemi. V našich domech využíváme 4 základní systémy vytápění, pro zjednodušení je označujeme:

  - BASIC – vytápění pomocí sálavých panelů

  - STANDARD – teplovzdušné vytápění s možností budoucího napojení fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla pro ohřev TUV

  - TOP - Teplovzdušné vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda a možností napojení fotovoltaických panelů pro ohřev TUV

  - TOP THERM – Jedná se principiálně stejnou technologii jako předchozí varianta. Tato varianta umožňuje ale lepší řízení a je určena k vytápění především větších objektů.

   

  Popis funkčnosti systémů BASIC:
  Jedná se o základní systém využívaný v nízkoenergetických a pasivních domech. Tento systém je využíván především díky nízké pořizovací ceně systému i díky nutnosti dodávat do takovýchto domů minimum energie. Nevýhodou systému je změnit jednoduše bez složitých úprav systém vytápění na systém, který by byl efektivnější vzhledem k možnosti využití dodatečných zdrojů. Výhodou je dlouhá životnost bez náročného udržování systému.

  Součásti tohoto systému jsou:
  - Elektrický akumulační ohřívač o objemu 250 litrů. Teplotní rozsah ohřevu je 5–74 °C.
  - Centrální řídící jednotka v referenční místnosti
  - Sálavé panely  

  Popis funkčnosti systémů STANDARD:
  Jádrem technologie je moderní nepřímotopný ohřívač se smaltovanou nádobou o objemu 400 litrů, který je schopen akumulovat energii dodanou z různých médií jako je tepelné čerpadlo, plynový kotel, krbové kamna, elektro-patrona, solární panely. V tomto standardu vytápění realizujeme přípravu pro budoucí napojení fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla vzduch/voda.
  Nashromážděnou energii je pak systém schopen uvolňovat do různých topných okruhů. V případě systému STANDARD se jedná o zařízení Atrea pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a současně pro komfortní řízené větrání s rekuperací tepla.

  Součásti tohoto systému jsou:
  - Nepřímotopný ohřívač se smaltovanou nádobou o objemu 400 litrů s jedním výkonným spirálovým výměníkem
  - Dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a řízené větrání s rekuperací tepla Atrea
  -Příprava pro připojení fotovoltaických panelů
  -Příprava pro připojení tepelného čerpadla vzduch/voda
  -Přímotopné elektrické patrony osazené do těla akumulační nádrže

  Popis funkčnosti systémů TOP:
  Jedná se o systém shodný se systémem STANDARD, který je rozšířen o tepelné čerpadlo vzduch/voda.
  Toto zařízení umožňuje ještě efektivnější využití energií v domě.

  INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ
  Pokud Vám nevyhovuje žádný z našich systémů vytápění, lze řešit vytápění cestou individuálního projektu. Svoji vizi o systému vytápění budete moci konzultovat se specialistou, se kterým spolupracujeme a který pro Vás vytvoří individuální řešení.

   

 • MONITORING VLHKOSTI OD POČÁTKU STAVBY

  Spolupracujeme s firmou MoistureGuard, která jako jediná na trhu poskytuje komplexní systém monitoringu vlhkosti a úniků vody. Je to český systém kontinuálního sledování vlhkosti v konstrukci a dalších exponovaných místech, který upozorňuje nejen na úniky vody, ale zároveň informuje o stavu vlhkosti konstrukčních prvků domu od počátku stavby. Měří teplotu a vlhkost v exteriéru i interiéru. V konstrukci domu pak měří nejenom vzdušnou vlhkost a teplotu, ale také vlhkost konstrukčního dřeva. Systém je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě, centrální jednotky, která sbírá data z jednotlivých senzorů, provádí počáteční zpracování a zobrazení dat, zálohuje data do interní paměti. Po připojení k internetu zasílá šifrovaná data pro cloudové zpracování pomocí algoritmů umělé inteligence, které pomáhají detekovat vznikající problémy již při jejich vzniku.
   
  Monitoringem podporujeme:
  ZDRAVÍ
  žádné plísně ani dřevokazné houby
   
  BEZPEČNOST
  identifikuje potenciální problémy již v prvopočátku jejich vzniku.
   
  DLOUHOVĚKOST
  maximalizuje životnost domu.
   
  ÚSPORU NÁKLADŮ
  rychlé reakce, které zabrání nákladným opravám.