Dům pod Brdy

Základní info

Autor: Ing. arch. Lukáš Pejsar

Realizace: 2012

Stavbyvedoucí: Jaroslav Peroutka

Foto: Martin Zeman

Zastavěná plocha: 143 m2

Podlahová plocha: 223 m2

 

Pro stavebníka bylo od počátku důležité, aby projekce jeho domu byla provázána s realizací. Protože tento styl práce je podle našeho názoru správnou cestou, dohodli jsme se na spolupráci velmi rychle. Propojenost od počátku ideového návrhu s sebou nese velkou dávku odpovědnosti obou stran, je to ale zároveň cesta, jak dílo dotvořit skutečně dle původního návrhu.

V období studie a projektování stavby jsme s investorem věnovali diskuzím nadstandardní množství času. Hodně netradiční na naší spolupráci byl fakt, že klient se v době projektování domu nacházel převážně mimo republiku a schůzky probíhaly většinou virtuálně přes videokonference, což byla i pro nás nová zkušenost. Musím připustit, že mám raději osobní schůzky, i přesto ale přiznávám, že na mne tento způsob komunikace zapůsobil překvapivě pozitivně.

Když stavebník oslovil náš ateliér, měl již vybraný a koupený pozemek. Jeho hlavní nevýhodou byl paradoxně jeho velký benefit – k pozemku totiž patří část lesa, který místu dodává skutečně unikátní atmosféru. Les jako takový má ale jednu zásadní nevýhodu – jeho ochranné pásmo činí 50 metrů, což by výstavbu na pozemku prakticky znemožnilo.

Zažádali jsme proto o výjimku, kterou jsme naštěstí dostali. Výrazně nám pomohl fakt, že úřad již takové povolení udělil u sousedního pozemku.