Komerční projekty

Základní info

Autor:
Ing. arch. Marek Pavlas

Realizace:
2017

Užitná plocha: 242,5 m2
Zastavěná plocha: 138 m2

 

Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní stavba členěná do dvou základních hmot, jejichž půdorysný tvar vychází z charakteru pozemku. Dům je zároveň orientovaný dle světových stran. U hlavní hmoty je pro fasádu využita zejména omítka a je zakončena sedlovou střechou. Menší „kvádr“ má dřevěný venkovní obklad a plochou střechu. Obě hmoty spolu kontrastují, dohromady ale vytvářejí jeden celek.
Hlavní společné prostory se nachází v přízemí, odkud je vstup na terasu a na zahradu. Dům je určen pro obývání rodinou s třemi dětmi.
Parkování je řešeno pomocí otevřeného přístřešku. Na pozemku je zajištěno parkování pro dva automobily.
Konstrukce:
Konstrukce domu je dřevěná, využívá masivní vrstvené panely systému Novatop. Strop je trámový s prkenným záklopem. V interiéru budou určené plochy nosné konstrukce přiznány jako pohledové.